من و این روزهای برفی

پست 6

به نام خدا

شنبه 23 آذر

از امروز دوباره برنامه ام رو از سر گرفتم و 7.5 صبح رفتم پیش پارسا اما یه اتفاق نادر افتاد و پارسا تا 10:10 صبح خواب بود و من هم کنارش چرتکی زدم.

بارش برف شدید تر شد و به مامان پارسا واسه خوابوندن و شیر دادنش نشد بیاد و پارسا وقتی نا امید از اومدن مامانش شد تو بغلم خوابید اینم یه اتفاق نادر دیگه بود.

خلاصه اتفاق خاصی نیافتاد امروز فقط بارش برف هست که همچنان ادامه داره تو یه هفته اخیر تقریبا هر روز باریده و هوا هم سردتر شده فکر کنم زمستان سردی در پیش داریم.

خدایا به امید تو...

/ 0 نظر / 11 بازدید