من و این روزهای پر مشغله

پست 77

به نام خدا

امروز سه شنبه 26 فروردین 93

دیروز یکم تونستم درس بخونم .امروز طراحی الگریتم رو تموم کردم البته تست هاش مونده

امروز از ساعت 10 تا 12 قرار بود به یه شرکتی واسه مصاحبه برم .آذی رزومه فرستاده بود من تو جریان نبودم.12 تونستم خودم رو به شرکت برسونم یه شرکت توزیع و پخش بود .اونجام مثل بقیه جاها که رفته بودم بود. گفتند واسه فروش نیرو میخوان بیرون شرکت!!!! نمیدونم چرا واسه وقت آدم ارزش قاعل نیست.حالم از هر چی استخدام هست به هم میخوره.

امروز عصر قرار بود مامان با خانم های محله برن امام زاده .من واسه خاطر بابا نرفتم که تنها نباشه. آذی هم سرما خورده بود وسط روز مرخصی گرفته بود رفته بود دکتر و اومده بود خونه .اون با مامان اینها رفت .داداشی هم قرار بود با مامان آدی از اونجا برن.

حدود 9.5 آذی و داداشی اومدند بقیه 12 شب برگشتند.

این هم از امروز و دیروز

 

/ 0 نظر / 11 بازدید