من و این روز پر صدا

پست 20

به نام خدا

امروز شنبه 7 دی 92

امروز تنها چیزی که بود جیغ و داد پارسا بود که تا الان ادامه داره .فقط جیغ میکشه انگار حوصلش سر رفته بپ است دیگه سوز و سرما که حالیش نست.سرم داره میترکه دلم برا مامان و بابا میسوزه خب اونها بچه داریشون رو کردند.من که تحمل ندارم .

امروز آخرین روز از اون 3 روز بود فردا منتظرم 

نا امیدم نکن خدا

/ 0 نظر / 13 بازدید